Dokonalá finanční administrace:

 • Víme, které informace jsou důležité a umíme je doručit správným lidem, přehledně a včas
 • Algoritmizujeme krátkodobé finanční plánování
 • Automatizujeme každodenní rutinní operace
 • Zamezujeme chybám a opomenutím

Věříme, že finanční řízení a administrace má být spolehlivou službou za rozumné peníze, která má informovat vlastníky, finanční ředitele a další klíčové uživatele včas a pravdivě o důležitých věcech. Když se takové informace generují a klíčoví uživatelé je získávají automaticky, nemá finanční řízení a administrace daleko k dokonalosti.

Vlastník má vědět o všem důležitém

 • Data mají sloužit těm, kteří mají činit důležitá rozhodnutí - především vlastníkům
 • Vlastníci se potřebují zorientovat rychle v tom, co je důležité
 • Vlastníci potřebují nahlížet na všechny společnosti celého svého podnikání najednou

Automatizace zamezuje chybám a opemenutím

 • Na důležité podklady pro rozhodování není většinou vhodné čekat
 • Reporting má mít dlouhodobě stejnou podobu
 • Eliminace lidských zásahů je prospěšná

Automatizace šetří náklady

 • Finanční řízení a vedení účetnictví tvoří z velké části rutinní operace
 • Tyto operace mohou být nahrazeny kódem
 • Automatizace rutinních operací má uvolnit ruce a peníze pro důležitá a správná rozhodnutí

Aplikace SPVCommander je klíčovým bodem celého finančního řízení a administrace finančních dat. Co není důsledně evidováno na jednom bezpečném místě, je snadno zapomenuto nebo v horším je případě definitivně ztraceno. Proto se řídíme pravidlem, že pokud něco v aplikaci není, jako by k tomu ani nedošlo.

PRECIZNÍ EVIDENCE

 • Vysoké nároky na kvalitu zápisu dat do aplikace
 • Vstupní data provázána příznaky napříč evidencemi
 • Precizní evidence je zárukou správných a včasných výstupů

ALGORITMY A AUTOMATICKÝ REPORTING

 • Dáváme průběžnou automatickou informaci managementu o stavu peněz a tocích peněz celé skupiny firem
 • Dáváme průběžnou automatickou informaci managementu o výkonnostním reportingu jednotlivých středisek, společností nebo celých skupin společností
 • Rutinní operace odpracuje aplikace za vás a vaše kolegy

SUPPORT, HELPDESK A SERVEROVÉ SLUŽBY

 • Zajišťujeme support od implementace přes vyplnění číselníků až po zaškolení operátorů
 • Samozřejmostí je nepřetržitý help support po implementaci i během ní
 • Poskytujeme kompletní serverovou infrastrukturu se všemi bezpečnostními standardy (pravidelné zálohování, fyzické zabezpečení serverů, skutečné smazání dat bez souborových pozůstatků)

S finančním řízením máme desítky let zkušeností. Víme, jaké požadavky má splňovat dokonalá finanční administrace a umíme je splnit. Svěřte svá data našemu týmu, díky kterému se Vám uvolní ruce pro důležitá rozhodnutí, mějte svá data kdykoliv a odkudkoliv k dispozici v aktuální a přehledné podobě. Díky automatickému reportingu budete pravidelně informováni o stavu vašeho majetku.

KAŽDODENNÍ FINANČNÍ ŘÍZENÍ

 • Zajistíme každou rutinní oblast finančního řízení od stažení bankovního výpisu po přípravu odchozí platby na denní bázi
 • Prioritizujeme odchozí platby podle vámi nastavených pravidel
 • Predikujeme vývoj cashflow

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ POVINNOSTI

 • Kompletní zpracování účetnictví z českých, slovenských i jiných jurisdikcí
 • Plnění daňových povinností od zpracování DPH po odevzdání přiznání k dani z příjmů
 • Pravidelné daňové poradenství i řešení adhoc požadavků

SPVCommander

 • Všechna data máte pod kontrolou díky online přístupu do aplikace
 • Automaticky generované reporty Vás informují o všem důležitém
 • Stává se spolehlivým finančním ředitelem Vašich společností s přiměřenou mzdou

PŘEHLED O CELÉ SKUPINĚ SPOLEČNOSTÍ

 • Agregované přehledy a reporty, které dávají přehled o celém Vašem podnikání
 • Máte dokonalý přehled o tom, co důležitého se v celé skupině Vašich společností děje
 • Dokážete řídit i větší skupinu společností, protože řešíte jen to důležité