Pomáháme vlastníkům řídit své firemní finance

Společnost UŽITEČNÁ DATA se zaměřuje na automatizaci finančního řízení a správu finančních dat jedné nebo celé skupiny společností s důrazem na automatickou, pravidelnou a pohodlnou informovanost vybraných uživatelů. Pomocí naší aplikace SPVCommander dokáže jeden vlastník nebo finanční ředitel řídit skupinu společností a současně vědět o všem podstatném. Spolu s účetním a daňovým poradenstvím, serverovými službami a související podporou tak nabízíme kompletní balík služeb pro efektivní správu finančních dat 21. století.

Užitečná data Vám nabídnou:

  • Implementaci aplikace SPVCommander na míru dle specifik Vašeho podnikání
  • Školení uživatelů a následný support
  • Možnost kompletního outsourcingu finančního řízení včetně zpracování účetních výkazů a daňového poradenství
  • Serverové služby s důrazem na zabezpečení dat

Naší prioritou jsou:

  • Potřeby klienta a přizpůsobení jejich specifikům
  • Úspora nákladů pro klienta díky automatizaci mnoha oblastí finančního řízení a outsourcingu finančního řízení
  • Průběžně poskytované služby bez nutnosti okamžité počáteční investice
  • Důraz na bezpečnost dat ve smyslu řízení fyzického přístupu k nim a jejich šifrování