SPV Commander

Aplikace vyvinutá na základě vlastních potřeb a zkušeností z oblasti správy, optimalizace a automatizace dat finanční a právní povahy jedné a více společností patřící do jedné skupiny. SPVCommander je nástrojem, který automaticky, přehledně a včas informuje o klíčových datech ty, kteří s daty denně nepracují, ale potřebují je znát.

APLIKACE

AUTOMATICKY INFORMUJE KLÍČOVÉ UŽIVATELE

AUTOMATIZUJE FINANČNÍ ŘÍZENÍ

ŠETŘÍ ČAS A NÁKLADY

PRIORITOU JE INFORMOVANOST A POHODLÍ VLASTNÍKA

 • Úplné, pravidelné a automatické informování vybraných uživatelů o všem důležitém díky automatickému reportingu
 • Bez nutnosti přihlašování do aplikace
 • Automaticky informuje o všem důležitém různými kanály
 • Samotná aplikace dostupná přes desktop i přes webové rozhraní

AUTOMATIZACE FINANČNÍHO ŘÍZENÍ

 • Algoritmizace krátkodobého vývoje cashflow
 • Prioritizace odchozích plateb
 • Příprava platebních souborů k importu do bankovního prostředí
 • Různé stupně automatizace dalších každodenních operací

AUTOMATICKÉ GENEROVÁNÍ REPORTŮ

 • Týdenní a měsíční cashflow přehledy
 • Přehled nestandardních událostí za uplynulé období
 • Přehledy prioritizovatelných pohledávek a závazků
 • Individualizovaný výkonnostní reporting

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉHO VÝKAZNICTVÍ

 • Plnohodnotný účetní modul s obvyklými funkcemi
 • Kompletní agenda DPH výkaznictví
 • Automatizace rutinních účetních procesů

SPOLEHLIVÝ DOKUMENTOVÝ MANAGEMENT

 • Bezpečný dokumentový sklad se snadným vyhledáváním
 • Přehledná datová struktura dokumentů asociovaných se středisky, majetkem nebo závazky
 • Zobrazování dokumentů přímo v aplikaci bez nutnosti ukládání příloh

NAHLÍŽENÍ NA DATA VŠECH SPOLEČNOSTÍ NAJEDNOU

 • Nahlížení a práce s daty všech společností, jako by tvořily jeden celek
 • Zároveň je možné pracovat s daty jedné konkrétní společnosti
 • Rozdělování společností do logických celků a projektů

KOMUNIKACE A ÚKOLOVÁNÍ

 • Komunikační modul v prostředí aplikace
 • Úkolový modul s možností automatického generování opakujících se úkolů
 • Vše v bezpečném prostředí aplikace

ZABEZPEČENÍ DAT

 • Aplikace provozována na našich zabezpečených serverech
 • Data jsou zde ukládána a šifrována
 • V případě potřeby skutečně mazána

SPVcommander představuje hlavní výhodu především pro manažery - vlastníky skupiny společností, které generují množství dat s různou prioritou. Díky SPVcommanderu již není nutné probírat se informacemi, které nejsou z manažerského hlediska důležité. SPVcommander prezentuje důležitá data hlavním uživatelům, kteří aplikaci nepoužívají denně, a to jednoduše, úplně a přehledně.

Video a Náhledy